Prezydium MRM

Przewodniczący MRM – Adrian CHRUSZCZEWSKI

Wiceprzewodniczący MRM – Anastazja SOJA

Wiceprzewodniczący MRM – Natalia MAINWALD

Sekretarz MRMNorbert MADURA

IMG_2156