Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr  8  z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu, Rada powołała jednogłośnie Piotra Szpulak.