W środę odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta nowej kadencji. 23 młodzieżowych radnych spotkało się w sali stropowej Ratusza.

Przywitali ich Barbara Mrowiec, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Na początku sesji młodzi radni złożyli ślubowanie. Później, po wyborze komisji skrutacyjnej, w głosowaniu zostało wybrane prezydium. Przewodniczącą została Sandra Głowińska z Zespołu Szkół Budowlanych. Wiceprzewodniczącymi Bartłomiej Machaj z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Wojciech Medyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Sekretarzem został Michał Gwardyński z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu.

 

Więcej na Tuba Brzegu

About the author