Dwa wnioski trafiły do burmistrza Jerzego Wrębiaka. Chodzi o petycję i apel Młodzieżowej Rady Miasta, które podczas ostatniej sesji złożył radny Piotr Szpulak. Młodzi radni chcą m.in. nowej siedziby dla Związku Harcerstwa Polskiego. Petycja natomiast dotyczy nadania nazwy skweru przy budynku Ratusza imieniem Żołnierzy Wyklętych.


– Obecnie, brzeski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego ma swoją siedzibę w starej wieży ciśnień przy ul. Rybackiej. Harcerze spotykają się na parterze, a na pierwszym piętrze mają swój magazyn. Warunki sanitarne powyżej parteru są nie do zniesienia – czytamy w apelu młodych radnych.

Okazuje się, że pomijając biurokratyczną machinę i bez zbędnych uchwał można zdziałać wiele dobrego.
– Dziś spotkaliśmy się z burmistrzem w tej sprawie. Jerzy Wrębiak wskazał dwa miejsca, gdzie ZHP mógłby przenieść swoją siedzibę. Władze miasta są bardzo pozytywnie nastawione do rozwiązania problemu harcerzy – wyjaśnia radny Piotr Szpulak, opiekun MRM.
Petycja w sprawie nadania nazwy skweru przy budynku Ratusza imieniem Żołnierzy Wyklętych, została podpisana przez ponad 250 osób i spotkała się z pozytywną opinią burmistrza – dodaje radny Piotr Szpulak.

Cały artykuł w Panoramie Powiatu Brzeskiego

About the author