Radio Park: Młodzi radni z Brzegu chcą mieć własny budżet

Nie są jeszcze pełnoletni, ale chcą decydować o przyszłości swojego miasta. Młodzieżowa Rada Miasta w Brzegu przygotowuje się do tworzenia swoich projektów. Pomóc ma w tym budżet, o który walczą. Takie pieniądze, jak mówi przewodniczący, to idealny sposób na naukę samorządności i odpowiedzialności. – Aby można było zorganizować jeszcze więcej imprez, festynów i happeningów, od…

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności MRM w kadencji 2014/2016.

Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr  8  z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu, Rada Miejska Brzegu powołała moją osobę na to stanowisko. Na tamten czas nie było jasno określone, kto ma zasiadać w MRM Brzegu, gdyż poprzednia Rada podjęła uchwałę o wydłużeniu kadencji do dwóch lat. Jednak…

Szczegóły

MRM wnioskuje o nową siedzibę dla ZHP w Brzegu

Dwa wnioski trafiły do burmistrza Jerzego Wrębiaka. Chodzi o petycję i apel Młodzieżowej Rady Miasta, które podczas ostatniej sesji złożył radny Piotr Szpulak. Młodzi radni chcą m.in. nowej siedziby dla Związku Harcerstwa Polskiego. Petycja natomiast dotyczy nadania nazwy skweru przy budynku Ratusza imieniem Żołnierzy Wyklętych. – Obecnie, brzeski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego ma swoją siedzibę…

Szczegóły

Skwer przed ratuszem miejscem pamięci „Żołnierzy Wyklętych”?

We wtorek (17.03.2015r.) odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brzegu. Radni obradowali z udziałem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Mrowiec oraz opiekuna MRM-Radnego Rady Miejskiej Piotra Szpulak. Poza wręczeniem przez włodarzy miasta aktów powołania na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej, młodzi rajcy zajmowali się podjęciem kilku uchwał oraz inicjatyw. Już w tym miesiącu…

Szczegóły

Petycja w sprawie „Żołnierzy Wyklętych”

O powstanie miejsca pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Brzegu apelują radni Młodzieżowej Rady Miejskiej. Petycja w tej sprawie poparta podpisami mieszkańców trafiła do burmistrza. Treść petycji została ustalona na ostatniej sesji MRM, we wtorek 17 marca. Poparło ją ponad 130. mieszkańców Brzegu. Mianem „Żołnierzy Wyklętych” miałby zostać nazwany skwer przed ratuszem pomiędzy Rynkiem a ulicą Jagiełły.…

Szczegóły

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W środę odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta nowej kadencji. 23 młodzieżowych radnych spotkało się w sali stropowej Ratusza. Przywitali ich Barbara Mrowiec, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Na początku sesji młodzi radni złożyli ślubowanie. Później, po wyborze komisji skrutacyjnej, w głosowaniu zostało wybrane prezydium. Przewodniczącą została Sandra Głowińska z Zespołu…

Szczegóły