Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 26.04.2016 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brzegu w kadencji 2016-2017 we wszystkich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Brzegu wg poniższego harmonogramu pracy:

Harmonogram pracy Okręgowych Komisji Wyborczych Młodzieżowej Rady Miasta Brzegu

powołanych do przeprowadzenia wyborów w dniu 26 kwietnia 2016 r.

L. p. Zadanie Termin Podstawa prawna Uwagi
1. Powołanie OKW do 12 kwietnia br. §5 ust. 4 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu
2. Przekazanie kandydatom do MRM wzoru list do zbierania podpisów osób popierających kandydata od 13 kwietnia br. §8 ust. 1 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu
3. Zebranie wypełnionych list osób popierających kandydata Do 19 kwietnia br. §8 ust. 3 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu OKW określa godzinę, do którejkandydaci są zobowiązani przekazać listę, o czym informuje uczniów danej szkoły oraz MKW
4. Przekazanie wypełnionych list osób popierających kandydata do MKW Do 20 kwietnia br. §9 ust. 1 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miej skiej Brzegu
5. Przekazanie obwieszczeń do wywieszenia w szkole zawierających wykaz kandydatów do MRM 20 kwietnia br. §9 ust. 1 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu Dzień rozpoczęcia kampanii wyborczej
6. Przeprowadzenie wyborów w szkołach 26 kwietnia br. §5 ust. 1 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu Zakaz prowadzenia kampanii wyborczej (tzw. „cisza wyborcza”)
7. Przekazanie protokołu, wraz z Kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania do MKW Do 29 kwietnia br. §18 ust. 5 Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miej skiej Brzegu Po zakończeniu wyborów i obliczeniu głosów

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu

Piotr SZPULAK

About the author