Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr  8  z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu, Rada Miejska Brzegu powołała moją osobę na to stanowisko.

Na tamten czas nie było jasno określone, kto ma zasiadać w MRM Brzegu, gdyż poprzednia Rada podjęła uchwałę o wydłużeniu kadencji do dwóch lat.

Jednak ich decyzja nie weszła w życie, gdyż nie został zmieniony statut MRM, tak więc poczyniłem starania aby skontaktować się z dyrekcją szkół oraz opiekunami młodzieżowych radnych w szkołach gimnazjalnych oraz średnich w Brzegu.

Tym sposobem udało mi się w pierwszym tygodniu po feriach zorganizować spotkanie robocze, poprzedzające I Sesję MRM, na którym poznaliśmy swoje oczekiwania oraz propozycje funkcjonowania.

W dniu 18 lutego 2015 r. punktualnie o godzinie 15.00 w Wielkiej Sali Stropowej Ratusza, miała miejsce I Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca RM Barbara MROWIEC, następnie zaszczyt prowadzenia obrad, zgodnie ze statutem MRM przypadł Sandrze Głowińskiej z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, która przywitała wszystkich gości wraz z Burmistrzem Miasta Jerzym Wrębiakiem.

Burmistrz życzył Młodym Radnym owocnych działań oraz wielu sukcesów w działalności MRM.

Osobiście pokładałem wielkie nadzieje w działalność MRM, ponieważ, jak chyba każdy z nas chciałem poznać problemy naszego miasta, widziane oczami młodzieży brzeskiej, a oni byli ich liderami.

Miałem nadzieję też, że być może uda się w tej kadencji stworzyć kilka wniosków i chociaż część z nich wprowadzić do projektu budżetu na rok 2016.

Pierwsza część sesji to wręczenie każdemu z młodych radnych listu gratulacyjnego z tytułu zasiadania w MRM z życzeniami sukcesu w pełnieniu tak odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji.

spr_1

Kolejnym etapem obrad było wybranie Przewodniczącego MRM. Wśród trzech zgłoszonych kandydatów, w głosowaniu tajnym, największą bezwzględną ilość głosów otrzymała Sandra GŁOWIŃSKA i to ona została Przewodniczącą MRM w kadencji 2015.

Jej zastępcami zostali Bartłomiej MACHAJ oraz Wojciech MEDYK, sekretarzem, do którego należała organizacja pracy MRM, został Michał GWARDYŃSKI.

Już podczas pierwszej sesji młodzi radni podjęli kilka istotnych dla funkcjonowania MRM uchwał:

  1. zatwierdzenie strony internetowej MRM, dostępna ona jest pod  adresem: http://www.mrm.brzeg.pl
  2. wybranie osoby odpowiedzialnej za jej funkcjonowanie – wybrany został Adrian CHRUSZCZEWSKI, który już wcześniej wykazał wielką chęć i inicjatywę w utworzeniu i administrowaniu w/w strony.
  3. wybranie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie fanpage na portalu Facebook – została Emilia STANIEK.

Podczas obrad I sesji MRM obecni byli: Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak, radni RM (Barbara MROWIEC, Renata BISS,  Janusz ŻEBROWSKI, Marcin SAMUL, Michał SIEK) oraz lokalna prasa.

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brzegu odbyła się 17.03.2015r.

Radni obradowali z udziałem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Mrowiec oraz rzecznika prasowego Tomasza Dragana.

Młodzi rajcy zajmowali się podjęciem kilku uchwał oraz inicjatyw.

Już wówczas wiedzieliśmy że zostanie uruchomiona strona internetowa Młodzieżowej Rady Miejskiej (http://www.mrm.brzeg.pl) dlatego też w pierwszej kolejności, sprawozdanie, w którym zaproponowano wygląd oraz treści zaprezentował Adrian CHRUSZCZEWSKI – wybrany jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie witryny i współpracująca z opiekunem MRM w tej sprawie. Zaakceptowano wygląd oraz treści strony.

Następnie młodzi radni, z inicjatywy m.in. Michała GWARDYŃSKIEGO oraz Adriana Chruszczewskiego, zajęli się sprawą petycji ws. powstania miejsca pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, popartej podpisami mieszkańców.

spr_2

Autorzy zebrali  już ponad 250 podpisów! – Stosowny wniosek został wręczony Burmistrzowi podczas Sesji Rady Miejskiej w maju w punkcie interpelacje i wnioski radnych, w obecności przedstawicieli MRM na sesji. (petycja załączona do niniejszego sprawozdania).

Burmistrz Jerzy Wrębiak zapowiedział poparcie tych starań. Przedstawił również procedurę administracyjną, związaną z nadaniem nazwy dla placu, skweru czy ulicy.

Świetny pomysł, gratuluję inicjatywy. Nasze miasto jest szczególnie związane z historią niepodległościową poprzez jego mieszkańców – mówił Burmistrz Brzegu zapowiadając pomoc w procedurze legislacyjnej związanej z realizacją wniosku MRM.

Ostatecznie, Burmistrz przychylił się do wniosku, proponując skwer na wschodnim skraju Parku Nadodrzańskiego, na którym obecnie znajduje się postument, upamiętniający harcmistrza Wincentego Muchę.

Zaczął funkcjonować facebook !

Stanowił on jeden ze sposobów komunikacji młodzieży brzeskiej z MRM, wpłynął bowiem szybko wniosek jednego z kolegów poprzez fanpage o pomoc w sprawie uruchomienia skateparku w naszym mieście.

Wg Burmistrza – nie jest to teraz rzecz priorytetowa, jednak spróbuje przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Podczas obrad II sesji MRM radny Paweł WANTUCH, zgłosił propozycję, aby MRM była inicjatorem programu, zachęcającego naszych mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w wyborach prezydenckich.

Spot, zachęcający naszych mieszkańców do pójścia do urn został nakręcony kilka dni później i umieszczony na stronie internetowej MRM oraz na fanpage MRM.

spr_3.jpg

Młodzi radni, jak widać nie próżnowali, mieli wiele fajnych pomysłów, starali się również wspierać imprezy i inicjatywy realizowane przez nasze miasto.

W dniu 01.05.2015 roku, podczas wyboru Księcia Brzeskiego w kadencji 2015-2016, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wspomagali pracę komisji wyborczej oraz aktywnie zachęcali naszych mieszkańców do udziału w głosowaniu.

Aktywnie wspierali starania miasta w konkursie na realizację projektu PZU Trasy Zdrowia, zarówno uczestnicząc w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych, które odbyło się w dniu 15 maja 2015 roku w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu, jak również promując tę wspaniałą inicjatywę na własnej stronie internetowej oraz na fanpage.

spr_4.jpg

Starali się również wesprzeć brzeski Związek Harcerstwa Polskiego w sprawie pozyskania nowej siedziby. Również ten apel przedstawiony został podczas sesji RM w maju.

Należy również nadmienić, że w tym roku Brzeg miał swoich reprezentantów podczas XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie!

spr_5

 

Kandydaci  na podstawie przeprowadzonego badania opinii publicznej musieli stwierdzić, jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież w swojej okolicy. Następnie należało zaplanować stworzenie lub odnowienie takiego miejsca.

Spośród 21 zgłoszonych zespołów w województwie opolskim, komisja mogła wybrać tylko 6, które miały reprezentować tutejszą młodzież na tegorocznym posiedzeniu. Jednym z wygranych była młodzież z Brzegu!

Poruszyli oni temat zapomnianego już odkrytego kąpieliska przy ulicy Korfantego w Brzegu. Zaplanowali szereg działań, dotyczących rewitalizacji tego miejsca. Przeprowadzili konsultacje wśród naszych mieszkańców, uczestniczyli w sesji RM, podczas której przeprowadzili szereg wywiadów na ten temat, zarówno z Burmistrzem Brzegu, jak również z radnymi: Elżbietą Kużdżał, Michałem Siek oraz Robertem Karlikowskim – przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Wykonany sondaż oraz film dostępny jest zarówno na stronie MRM jak również na portalu Youtube oraz fanpage MRM.

MRM już w maju jednogłośnie zatwierdziła uchwałę, popierającą działania na rzecz kąpieliska przy ul Korfantego.

W maju również na jednej z sesji MRM Brzegu, na wniosek Michała GWARDYŃSKIEGO, rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, dotyczącą  udziału naszej młodzieży w projekcie edukacyjnym, realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej pn. „ Patroni naszych Ulic”.

– Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postacie historyczne. Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres –  przekonywał Michał Gwardyński.

          W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej młodzież już w czerwcu roznosiła publikacje, które zawierały sylwetki postaci. Akcja miała miejsce na ulicach Piłsudskiego, Popiełuszki oraz Andersa.

IMG_2135

Celem było dostarczenie tych wydawnictw do każdego gospodarstwa domowego, każdej firmy, która znajduje się przy ulicy noszącej imię patrona.
Jednocześnie MRM uzyskała już publikacje dla mieszkańców ulicy Św. Jana Pawła II oraz publikacje, związane z Żołnierzami Wyklętymi i Gen. Stanisławem Sosabowskim.

Jednak te będą dystrybuowane po wakacjach.

Podczas realizowanego projektu, uczestniczyła z nami TVP Opole, która przygotowała dwa dni później reportaż z naszej akcji, wyemitowany w wieczornym wydaniu wiadomości opolskich – reportaż ten dostępny jest również na naszej stronie MRM.

W sumie od lutego do czerwca MRM Brzegu obradowała na 6 sesjach, kolejne planowane są po wakacjach.

Wówczas, wg statutu MRM należałoby zorganizować nowe wybory w szkołach gimnazjalnych oraz średnich aby wyłonić nowych członków do MRM.

Młodzież zasiadająca w obecnej kadencji, w dużej części angażowała się w prace na rzecz naszego miasta i mieszkańców, jednak zdarzało się również, że podczas obrad nie było quorum, co spowodowało, że nie można było podejmować uchwał.

Liczę jednak, że nowe wybory wyłonią reprezentantów, którzy z nowym opiekunem będą mogli realizować wiele nowych inicjatyw dla naszych mieszkańców oraz wspierać pomysły oraz imprezy organizowane przez nasze miasto.

 

Z poważaniem

Piotr SZPULAK

opiekun MRM w kadencji 2014/2015

About the author