W zeszłym miesiącu Młodzieżowi Radni, z inicjatywy Michała Gwardyńskiego i Adriana Chruszczewskiego, zajęli się sprawą petycji ws. powstania miejsca pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Autorzy projektu na co dzień pasjonaci historii naszej ojczyzny podkreślają, że bardzo chcieliby, aby także w naszym mieście powstałby tego typu obiekt ukazujący bohaterską walkę Żołnierzy Niezłomnych.

Po kilkuminutowej dyskusji,  jednogłośnie zatwierdzono petycję do Burmistrza Jerzego Wrębiaka popartą 250 podpisami mieszkańców naszego miasta. Na ewentualne miejsce pamięci wskazano Skwer pomiędzy Rynkiem, a ulicą Władysława Jagiełły. Autorzy koncepcji wyobrażają sobie to miejsce jako symbol walki o niepodległość i niezawisłość państwa polskiego upamiętnione symbolicznym kamieniem lub tablicą. Podczas obrad  inicjator projektu, a zarazem Sekretarz MRM zapowiedział, że „Stosowny wniosek zostanie przez nas skierowany do władz miasta”.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak już zapowiedział poparcie tych starań. Przedstawił również procedurę administracyjną związaną z nadaniem nazwy dla placu, skweru czy ulicy. W piątek 8 maja z samego rana petycja wraz z 255 podpisami zostanie oficjalnie złożona w Sekretariacie Urzędu Miasta Brzeg. „Wybór daty złożenia pisma był nie przypadkowy, ponieważ tego dnia Świat świętował, a Polacy ginęli w imię wiary, honoru i narodu”- podkreślili autorzy. Pomysłodawcy liczą na pozytywne rozpatrzenie spray oraz na pomoc Burmistrza i Rady Miasta w tej sprawie. O jakichkolwiek krokach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować.

PETYCJA – do pobrania

About the author