Apel Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu w sprawie nowej siedziby

 Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,

Jako młodzieżowi radni, reprezentujący Młodzieżową Radę Miejską Brzegu, zwracamy się z wnioskiem, popartym jednogłośnie na V sesji MRM o wsparcie  ZHP i pomoc w pozyskaniu nowej siedziby.

Obecnie, brzeski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego ma swoją siedzibę w starej wieży ciśnień przy ul. Rybackiej.

Harcerze spotykają się na parterze, a na pierwszym piętrze mają swój magazyn. Warunki sanitarne powyżej parteru są nie do zniesienia – wyższe piętra pełne są ptasich odchodów i rozkładających się szczątek, co jest niebezpieczne, szczególnie dla zdrowia zuchów – najmłodszych harcerzy, których rodzice chcą zrezygnować z uczestnictwa swoich dzieci w tej wspaniałej wspólnocie, właśnie z powodu obecnych warunków w siedzibie ZHP.

Ponadto wieża ciśnień nie posiada własnego kontenera na śmieci, więc jej gospodarze muszą składować je wewnątrz budynku. Harcerze nie mają dostępu do ciepłej wody, a oświetlenie działa tylko w dwóch pomieszczeniach.

Ponadto wieża z XIX wieku posiada bardzo grube mury, co sprawia, że wewnątrz jest zimno, nawet w maju, a w zimie harcerstwo nie będzie w stanie ogrzać obiektu, dlatego tak ważne jest aby zanim niskie temperatury zawitają do naszego miasta ZHP miał nową, przystosowaną do tego siedzibę.

Harcerze nie mają dużych wymagań, chcą po prostu by ich miejsce zbiórek było bezpieczne i by ich rodzice nie bali się wysyłać do niego swoich dzieci. Hufiec potrzebuje 3 pomieszczeń: większego na zbiórki i dwóch mniejszych na biuro i magazynek.

Wspomnieć należy również, iż ZHP aktywnie uczestniczy w życiu naszego miasta –nie dawno wspierali prace przy Dniach Księstwa Brzeskiego.

Dlatego też Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zwracamy się z apelem o jak najszybsze podjęcie działań, mających na celu zapewnienie godnych warunków socjalnych na funkcjonowanie ZHP w naszym mieście.

Z poważaniem

MRM Brzegu

About the author